Generator (Cung cấp máy phát điện)

 

As one of the professional backup generator supplier in Vietnam

With prestigious partners and well-known brands from all over the world, Son Huu can provide you with generators of high quality spare parts imported from 20 KVA to 2,000. KVA as:

-   CUMMINS – USA

-   PERKIN – UK

-   CATERPILLAR – USA

-   IVECO – ITALY

-   DEUTZ – GERMANY

-   AIRMAN – JAPAN

-   DENYO – JAPAN

-   DOOSAN – KOREA

(Là một trong những nhà cung cấp máy phát điện dự phòng chuyên nghiệp tại VN

Với những đối tác có uy tín và thương hiệu nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới,  Sơn Hữu có thể cung cấp cho quý khách các loại máy phát điện dự phòng nhập khẩu nguyên chiếc chất lượng cao có công suất từ 20 KVA đến 2.000 KVA như :

-   CUMMINS – USA

-   PERKIN – UK

-   CATERPILLAR – USA

-   IVECO – ITALY

-   DEUTZ – GERMANY

-   AIRMAN – JAPAN

-   DENYO – JAPAN

-   DOOSAN – KOREA)

All backup generators provided by Son Huu are guaranteed nationwide for a minimum of 12 months or 2,000 hours of operation, whichever comes first. During the warranty period Son Huu also has a free maintenance program every 6 months.

Particularly, depending on demand, Son Huu will provide emergency support equipment to rescue the problem during repair of damaged generator, ensuring your backup power is always met in any condition or circumstance.

(Tất cả các loại máy phát điện dự phòng do Sơn Hữu cung cấp đều được bảo hành trên toàn quốc trong thời hạn tối thiểu là 12 tháng hoặc 2.000 giờ máy hoạt động tùy theo điều kiện nào đến trước. Trong thời gian bảo hành Sơn Hữu còn có chương trình bảo trì định kỳ miển phí mỗi 6 tháng một lần.

Đặc biệt, tùy theo nhu cầu, Sơn Hữu sẽ cung cấp thiết bị hỗ trợ khẩn cấp để ứng cứu sự cố trong thời gian sửa chữa hư hỏng của tổ máy phát, đảm bảo nguồn điện dự phòng của quý khách luôn được đáp ứng trong bất kỳ điều kiện hay hoàn cảnh nào.)
 

(Images: 03 Cumins generators installed in Con Dao)

Hình ảnh: 03 tổ máy phát Cumins được lắp đặt tại Côn Đảo

We believe that the solutions and products offered by Son Huu can satisfy all needs and bring the highest value added to customers.

For more information, please contact the project sales office of Son Huu.

(Chúng tôi tin rằng các giải pháp và sản phẩm do Sơn Hữu cung cấp có thể thỏa mãn mọi nhu cầu và đem lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng.

Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ phòng bán hàng dự án của Sơn Hữu.)