Camera - CCTV System (Hệ thống Camera - CCTV)

Camera - Closed Circuit Televison (CCTV)

CCTV systems are increasingly used because they can operate tirelessly throughout the day. They help the manager know what is going on and what happens when they can not keep an eye on the area where the CCTV system is monitoring. For simplicity in calling, we often call CCTV system is camera monitoring system.

Hệ thống Giám sát hình ảnh (CCTV)

Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV được sử dụng ngày càng rộng rãi bởi chúng có thể hoạt động không biết mệt mỏi suốt ngày đêm. Chúng giúp người quản lý biết được điều gì đã, đang và sẽ xảy ra khi mình không thể để mắt mọi lúc đến khu vực mà hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV đang giám sát. Để đơn giản trong cách gọi, chúng ta thường gọi hệ thống CCTV là hệ thống camera quan sát.)

 

CCTV system architecture

(Mô hình hệ thống CCTV)

Today CCTV systems are widely used in the security industry and in daily life. They help the society become more secure and orderly through cameras like the eyes and ears of the public and private alleys. They help many individuals and government agencies save time and money by transferring images from remote areas to the center. Remote monitoring is easy with the help of the internet.

(Ngày nay Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV được ứng dụng rộng rãi trong ngành an ninh và trong cuộc sống hàng ngày. Chúng giúp xã hội ngày càng an toàn và trật tự hơn nhờ các camera như những tai mắt có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm của khu vực công cộng và tư nhân. Chúng giúp rất nhiều cá nhân và cơ quan nhà nước tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ khả năng truyền hình ảnh từ những khu vực xa xôi về trung tâm. Việc giám sát từ xa thực hiện dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của mạng internet.)

Supervision of public security

The CCTV system plays an enormous role in the security industry, thanks to the ability to monitor anytime, anywhere security personnel can not. The public areas that CCTV can monitor are offices, apartments, banks, gold shops, casinos, airports, military bases, etc.
The CCTV system contributes to reducing crimes as the resources of the security industry are limited and not covering every corner of the critical public sector

(Giám sát an ninh công cộng

Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV   đóng vai trò vô cùng to lớn trong ngành an ninh nhờ khả năng giám sát mọi lúc mọi nơi mà nguồn nhân lực ngành an ninh không thể đáp ứng được. Các khu vực công cộng mà Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV  có thể giám sát là văn phòng, chung cư, ngân hàng, tiệm vàng, sòng bạc, sân bay, căn cứ quân sự, …
Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV góp phần làm giảm tội phạm khi nguồn lực của ngành an ninh có hạn và không đủ bao quát được hết mọi ngóc ngách của khu vực công cộng trọng yếu.)

Business supervision

For businesses with many factories, branches or representative offices, monitoring the production process, the working style of employees is extremely demand. While business owners go to work anywhere, they always grasp the situation of their business wherever they are.
In addition, the CCTV system helps to protect the security, security, intrusion and fire prevention in enterprises.


(Giám sát doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp có nhiều nhà xưởng, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì việc giám sát quá trình sản xuất, tác phong làm việc của nhân viên là nhu cầu vô cùng to lớn. Dù chủ doanh nghiệp đi công tác bất kỳ đâu thì họ luôn nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp mình mọi lúc mọi nơi.
Ngoài ra, Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV còn giúp bảo vệ doanh nghiệp giám sát an ninh, an toàn, chống xâm nhập và phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp.)

Monitor the production process

In high-automation manufacturing plants, the placement of multiple CCTV cameras for monitoring is very important. Through the image obtained from the camera will promptly detect the machine trouble or defect products to repair, adjust to get the output quality products.

In Vietnam market, Son Huu Trading & Services Company Limited is an authorized sales agent of Honeywell. With a team of highly qualified, well trained and specialized staff, we are ready to provide information, inquiries, and direct discussions to advise, design and implement solutions. CCTV optimized for all customers.

(Giám sát quá trình sản xuất

Trong các nhà máy sản xuất có khả năng tự động hóa cao thì việc bố trí nhiều camera của Hệ thống camera quan sát - Hệ thống CCTV để giám sát rất quan trọng. Qua hình ảnh thu được từ camera sẽ kịp thời phát hiện những sự cố máy móc hay khuyết tật sản phẩm nhằm sửa chữa, điều chỉnh để có đầu ra là những sản phẩm đạt chất lượng.

Tại thị trường Việt Nam, Công ty TNHH TMDV Sơn Hữu là đại lý bán hàng được uỷ quyền chính thức của Honeywell. Với đội ngũ nhân viên chất lượng cao, được đào tạo bài bản và chuyên sâu, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, cũng như trao đổi trực tiếp nhằm tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp CCTV tối ưu cho mọi Quý khách hàng.)