BMS System (Hệ thống quản lý tòa nhà)

What is a Building Management System (BMS)?

BMS (Building Management System) is a synchronous system that allows control and management of all technical systems in the building such as electrical system, water supply system, air conditioning, warning environment, security, fire alarm and fire fighting, etc., ensure the operation of the equipment in the building is accurate, timely, efficient, energy saving and save operating costs. The BMS system is a real-time, online, multi-user, multi-user, microprocessor-based synchronous system consisting of central processors with all software and hardware hardware. , input and output devices, regional microprocessors, sensors and controllers via point matrices.

The building management system (BMS) controls and monitors the following systems:

 • Power distribution station
 • Generator backup
 • Lighting systems
 • Air conditioning and ventilation system
 • Domestic water supply system
 • Fire alarm system
 • Fire Fighting System
 • Elevator system
 • Public audio system
 • Access control card system
 • Security system
 

(Hệ thống quản lý tòa nhà (hệ thống BMS) là gì?

Hệ thống BMS (Building Management System) Hệ thống Quản lý toà nhà.

Hệ thống BMS (Building Management System) là là một hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hoà thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy - chữa cháy v.v…, đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành. Hệ thống BMS là hệ thống đồng bộ mang tính thời gian thực, trực tuyến, đa phương tiện, nhiều người dùng, hệ thống vi xử lý bao gồm các bộ vi xử lý trung tâm với tất cả các phần mềm và phần cứng máy tính, các thiết bị vào và ra, các bộ vi xử lý khu vực, các bộ cảm biến và điều khiển qua các ma trận điểm.

Hệ thống quản lý tòa nhà (hệ thống BMS) điều khiển và giám sát các hệ thống sau:

 • Trạm phân phối điện
 • Máy phát điện dự phòng
 • Hệ thống chiếu sáng
 • Hệ thống điều hoà và thông gió
 • Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • Hệ thống báo cháy
 • Hệ thống chữa cháy
 • Hệ thống thang máy
 • Hệ thống âm thanh công cộng
 • Hệ thống thẻ kiểm soát ra vào
 • Hệ thống an ninh)

BMS system integration and control solution

(Giải pháp tích hợp và điều khiển của hệ thống BMS)

BMS Video System (Video hệ thống BMS):

Features of BMS

 • Allows the utility (smart device) in the building to operate synchronously, exactly according to the requirements of the operator.
 • Allows control of building applications through control cables and network protocols
 • Connect the technical systems such as security, fire alarm ... through the interface of the system open interface with the language interface according to international standards
 • Monitor the air environment, human working environment
 • Consolidate, report information
 • Report a problem, giving timely warning signs before any problems
 • Data management includes program editing, database management, graphics editing, data archiving and archiving
 • BMS system is flexible, scalable with solutions ready to meet all requirements
 

(Tính năng của BMS

 • Cho phép các tiện ích (thiết bị thông minh) trong tòa nhà hoạt động một cách đồng bộ, chính xác theo đúng yêu cầu của người điều hành
 • Cho phép điều khiển các ứng dụng trong tòa nhà thông qua cáp điều khiển và giao thức mạng
 • Kết nối các hệ thống kỹ thuật như an ninh, báo cháy… qua cổng giao diện mở của hệ thống với các ngôn ngữ giao diện theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Giám sát được môi trường không khí, môi trường làm việc của con người
 • Tổng hợp, báo cáo thông tin
 • Cảnh báo sự cố, đưa ra những tín hiệu cảnh báo kịp thời trước khi có những sự cố
 • Quản lý dữ liệu gồm soạn thảo chương trình, quản lý cơ sở dữ liệu, chương trình soạn thảo đồ hoạ, lưu trữ và sao lưu dữ liệu
 • Hệ thống BMS linh hoạt, có khả năng mở rộng với các giải pháp sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu)

Benefit from BMS

 • Simplify and automate the operation of repetitive procedures and functions
 • Better management of building equipment thanks to data storage system, maintenance program and automatic warning system
 • Reduce problems and respond quickly to customer requests or when problems occur
 • Reduce energy costs through centralized management, control and energy management
 • Reduced staffing costs and staff training time - Easy to use, intuitive user-friendly management model that minimizes personnel and training costs
 • Easy to upgrade, flexible in programming according to demand, size, organization and different requirements

(Lợi ích mang lại từ BMS

 • Đơn giản hóa và tự động hóa vận hành các thủ tục, chức năng có tính lặp đi lặp lại
 • Quản lý tốt hơn các thiết bị trong tòa nhà nhờ hệ thống lưu trữ dữ liệu, chương trình bảo trì bảo dưỡng và hệ thống tự động báo cáo cảnh báo
 • Giảm sự cố và phản ứng nhanh đối với các yêu cầu của khách hàng hay khi xảy ra sự cố
 • Giảm chi phí năng lượng nhờ tính năng quản lý tập trung điều khiển và quản lý năng lượng
 • Giảm chi phí nhân công và thời gian đào tạo nhân viên vận hành - cách sử dụng dễ hiểu, mô hình quản lý được thể hiện trực quan trên máy tính cho phép giảm tối đa chi phí dành cho nhân sự và đào tạo
 • Dễ dàng nâng cấp, linh hoạt trong việc lập trình theo nhu cầu, kích thước, tổ chức và các yêu cầu mở rộng khác nhau.)

The structure of BMS system consists of 4 parts:

 • Central control software
 • Equipment management
 • Field level controller
 • Sensors and actuators

Son Huu Trading & Service Co., Ltd is the first and leading company in Vietnam with experience in designing and implementing BMS system for over 15 years in Vietnam. Currently, Son Huu Trading & Service Company Limited is the official distributor of Honeywell (USA) in Vietnam. With a team of highly qualified, well trained and specialized staff, we are ready to provide information, inquiries, and direct discussions to advise, design and implement solutions. BMS is optimal for all customers.

Please contact us for a free consultation on the most appropriate and effective solution.

(Cấu trúc của hệ thống BMS gồm 4 phần:

 • Phần mềm điều khiển trung tâm
 • Thiết bị cấp quản lý
 • Bộ điều khiển cấp trường
 • Cảm biến và các thiết bị chấp hành

Công ty TNHH TMDV Sơn Hữu là công ty đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam với kinh nghiệm thiết kế, triển khai hệ thống BMS được trên 15 năm tại thì trường Việt Nam. Hiện nay Công ty TNHH TMDV Sơn Hữu là nhà phân phối chính thức của hãng Honeywell (USA) tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên chất lượng cao, được đào tạo bài bản và chuyên sâu, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, cũng như trao đổi trực tiếp nhằm tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp BMS tối ưu cho mọi Quý khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí một giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất.)