Electrical Cabinet (Thiết kế, cung cấp tủ điện)

Son Huu Trading & Service Co., Ltd: specialized in designing, manufacturing electric cabinets and electrical cabinets:

 • Distribution Cabinet (MSB / DB)
 • Central control cabinet
 • Switching Cabinet (ATS)
 • Power compensator
 • Fire protection pump
 • Synchronization
 • Lighting control panel
 • Medium voltage switchgear

(Công ty TNHH TMDV Sơn Hữu: chuyên thiết kế, sản xuất vỏ tủ điện và tủ điện các loại:

 • Tủ điện phân phối (MSB/DB)
 • Tủ điện điều khiển trung tâm
 • Tủ chuyển mạch (ATS)
 • Tủ bù công suất
 • Tủ bơm phòng cháy chữa cháy
 • Tủ hòa đồng bộ
 • Tủ điều khiển chiếu sang
 • Tủ trung thế)

Our company manufactures electrical cabinets according to buyers' drawings, ensures 100% new cabinets and ensures the technical specifications as required by the buyer. In addition, electrical cabinets are tested for quality and have complete inspection records issued by competent authorities. Create trust and prestige of Son Huu Trading Co., Ltd. After termination of the delivery contract for our customers, our company supports in technical consultancy, installation instructions and use of control cabinets, and at the same time have preferential policy.

(Công ty chúng tôi sản xuất tủ điện theo bản vẽ của người mua, đảm bảo tủ mới 100% và đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của bên mua. Bên cạnh đó tủ điện được kiểm định đạt chất lượng và có đầy đủ hồ sơ kiểm định được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Tạo niềm tin cũng như uy tín của công ty TNHH TMDV Sơn Hữu. Sau khi kết thúc hợp đồng giao hàng cho khách hàng thì công ty chúng tôi hỗ trợ về mặt tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt và sử dụng tủ điện điều khiển, đồng thời có chính sách bảo hành ưu đãi.)