Bộ chia gas dàn lạnh Daikin KHRP26A72T9

Contact

Describe:

Bộ chia gas KHRP26A72T19 có tác dụng đưa gas từ trục chính vào dàn lạnh, có tác dụng tạo cho gas vào các dàn lạnh đều nhau từ dàn lạnh đầu tiên đến dàn lạnh cuối cùng của hệ thống điều hòa.
Bộ chia gas là phụ kiện đi kèm không thể thiếu của hệ thống điều hòa trung tâm VRV.

 

 Bộ chia gas dàn lạnh Daikin KHRP26A72T9