Bộ điều khiển Honeywell Spyder PUB6438S

Contact

Describe:

Dòng bộ điều khiển Spyder được sử dụng trong VAV (Thể tích không khí thay đổi) và các ứng dụng điều khiển HVAC đơn nhất. 
Mỗi bộ điều khiển giao tiếp qua giao tiếp mạng LONWORKS® hoặc BACnet MS/TP. Mỗi bộ điều khiển cung cấp các đầu vào (UI) linh hoạt, phổ biến cho các cảm biến bên ngoài, đầu vào kỹ thuật số (DI) và sự kết hợp giữa đầu ra tương tự (AO) và đầu ra Triac kỹ thuật số (DO). 
Sylk Bus được bao gồm trong mỗi bộ điều khiển cho phép kết nối với các thiết bị hỗ trợ Sylk khác. Các bộ điều khiển này cung cấp nhiều tùy chọn và các tính năng hệ thống tiên tiến cho phép điều khiển tòa nhà thương mại hiện đại nhất. 
Mỗi bộ điều khiển đều có thể lập trình và cấu hình bằng phần mềm NIAGARA AX FRAMEWORK®.
 
 Bộ điều khiển Honeywell Spyder PUB6438S