Bộ điều khiển nhiệt độ phòng Honeywell T6865H2WB-R

Contact

Describe:

Nguồn cấp:24 (+/- 10%) VAC
Điều chế đầu ra:DC 0 ...... 10V, Hỗ trợ bộ truyền động dòng VC7900
Dòng điện đầu ra:230 (+/- 10%) VAC, 4 (2) A
Sự chính xác:+/- 1 ℃ ở mức 21 ℃
Phạm vi hiển thị:0 ~ 37℃
Dải điểm đặt:10~32 ℃
Lắp đặt:Được lắp đặt trên hộp 86 × 86mm
Bảo vệ:IP20

Full Info

Related products:

 4B3.9-G2  4B3.9-G2
Contact

4B3.9-G2

Contact

 4BT3.9G4  4BT3.9G4
Contact

4BT3.9G4

Contact

 4BTAA3.3 I-Range  4BTAA3.3 I-Range
Contact
 66195214-001  66195214-001
Contact
 6BTA5.9 I-RANGE  6BTA5.9 I-RANGE
Contact
 6BTA5.9G3  6BTA5.9G3
Contact

6BTA5.9G3

Contact

 6BTAA5.9-G6  6BTAA5.9-G6
Contact
 6BTS5.9G6  6BTS5.9G6
Contact

6BTS5.9G6

Contact

 6CTAA8.3G1  6CTAA8.3G1
Contact

6CTAA8.3G1

Contact

 Bộ điều khiển nhiệt độ phòng Honeywell T6865H2WB-R